Rozvody požární vody, sprinklerové systémy, tepelná čerpadla, solární systémy, topení v průmyslových halách a prodejních prostorách, topné kanály.
Instalace pro komerční objekty
Instalace VODA - TOPENÍ - PLYN, montáž kotlů na plyn i na tuhá paliva, ekologické kotle, moderní úsporné technologie - solární systémy, tepelná čerpadla.
Instalace pro rodinné domy
Opravy rozvodů, napojení spotřebičů, havarijní služba pro akutní případy.
Pomůžeme Vám - servis, havárie

Požarní voda

Montáž požární vody dle požadavku zákazníka

P8100017  P8100021

Naše firma montuje požární vodu z PE, pozinku a litiny. Dodáváme požární uzavírací ventily, hadice, proudnice, rozdělovače, hydranty a hydrantové skříně.

Požární vodovod je speciální potrubí z plastu nebo oceli pro požární vodu. Může být umístěn pod omítkou nebo na povrch stěny. Význam požárního vodovodu spočívá v maximálním omezení rizik vzniku a šíření ohně. Dále pak ve vytvoření možnosti účinně a efektivně zasáhnout v místech, kde už k vytvoření požáru došlo. Pokud je požární vodovod umístěn na povrchu, je natřen červenou barvou. Požární vodovody se navrhují podle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. Aby bylo možné efektivně hasit požár, je nutné mít dostatečné zdroje požární vody. Tyto zdroje musí být schopny trvale zajišťovat předepsané množství požární vody alespoň po dobu půl hodiny. Zdroj požární vody může být řešen jako samostatný rozvod nebo jako rozvod společný s veřejným vodovodem.

Rozdělení požárního vodovodu

  • Mokrý systém – potrubí je trvale zavodněné. Mokré rozvody požární vody musí být nadimenzovány tak, aby byl zajištěn požadovaný průtok vody s přetlakem 0,MPa. Dostřik kompaktního proudu u vodovodních systémů je 10 m.

  • Suchý systém (suchovod) - je vyústěn mimo budovu. U tohoto vyústění musí být možnost napojení externího zdroje. Místo musí být dobře označeno a musí zde být zabezpečen trvale možný přístup mobilní požární techniky

U budov vyšších než 22 m se kromě mokrého požárního rozvodu zřizuje také suchovod. Má několik výhod, například není nutné se při údržbě zabývat požární vodou nebo předimenzovávat potrubí vnitřního vodovodu pro případ hašení požáru.

havarijní služba - 602 758 335 - instalatér a plynař na telefonu
Vaši poptávku nezávazně naceníme do 24 hodin
Vaši poptávku nezávazně naceníme do 24 hodin
google+
facebook
Thermona (logo)Dakon (logo)Buderus (logo)
Viadrus (logo)Wolf (logo)Viessmann (logo)
Novinky do e-mailu